WCA International s.r.o. vstoupila do insolvence

Insolvenční řízení bylo zahájeno 11. listopadu 2022 na návrh jednoho z věřitelů.

 

Společnost WCA je takzvaný alternativní fond. Tyto fondy jsou evidovány u České národní banky, ta však nad jejich činností nevykonává dohled. Alternativní fondy nesmějí nabízet své služby a produkty veřejně a měly by cílit na kvalifikované investory. Asociace pro transparentnost investičního trhu míní: "Vzhledem ke struktuře a počtu klientů se domníváme, že společnost WCA dlouhodobě porušovala zákon a mohla se dopouštět trestného činu neoprávněného podnikání". Asociace se taktéž domnívá, že společnost nemá valnou šanci zvládnout současnou situaci a soud patrně shledá, že se nachází v úpadku.

Existuje tedy důvodné podezření, že jednatel společnosti WCA vytvořil takzvané Ponziho schéma, kdy svěřené investice vyváděl do jiných společností a výnosy klientů platil z nově vybíraných peněz. Z těchto důvodů bylo na společnost WCA podané taktéž trestní oznámení.

Rozhodne-li soud o úpadku, budou mít věřitelé lhůtu pouze dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky. Pokud jste investorem společnosti WCA International s.r.o., neodkládejte zahájení příslušných právních kroků. Přihlášky do insolvenčního řízení je možné podávat již nyní a taktéž je možné uplatňovat nároky v trestním řízení.

Naše kancelář zastupuje poškozené věřitele a nabízí jim právní pomoc.