Ochrana spotřebitele


Český právní řád poskytuje spotřebitelům vysokou míru ochrany jejich práv. Spotřebitel je ve vztahu k podnikateli slabší stranou a má proto právo na informace před uzavřením smlouvy, právo na odstoupení od smlouvy ve zvláštních lhůtách, jakož i práva z vadného plnění a mnohá další práva.

Pomůžeme Vám uplatnit Vaše práva ze spotřebitelských smluv. Vyřídíme Vaše reklamace, pomůžeme Vám odstoupit od smlouvy, získáme Vám zpět peníze, nebo slevu z kupní ceny či smlouvy o dílo.

Dokážeme hájit právo spotřebitele rychle a efektivně. Umíme přimět nepoctivé podnikatele dodržovat platné právní normy i za pomoci veřejnoprávního postihu. Úspěšně postihujeme nekalé a klamavé praktiky podnikatelů při ochraně Vašich práv.

 

Kdo je spotřebitel?

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitel tedy není ten, kdo uzavírá smlouvy na IČ (typicky nakupuje), tedy v rámci své podnikatelské činnosti.

 

Co je spotřebitelská smlouva?

Spotřebitelská smlouva je každá smlouva uzavřená mezi spotřebitelem a podnikatelem. Za podnikatele se považuje i ten, kdo nemá příslušná oprávnění pro svoji činnost, ačkoli podniká.

 

Pomůžeme vám s:

•    odstoupením od smlouvy

•    vyřízením reklamace

•    zajištěním soudního znalce

•    zastoupením v soudním řízení

•    veřejnoprávním postihem nepoctivého podnikatele

 

 

 

Naši specialisté

 

JUDr. Jan Zajíc

specialista na ochranu spotřebitele

 777 828 365

KONZULTACE ZDARMA

Popište nám svůj právní problém, nebo rovnou požádejte o nezávaznou schůzku.

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné. Nesprávný email.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána, budeme Vás kontatovat do 24 hodin.
Sorry, your message was not sent