Zásady zpracování osobních údajů


Obecné informace

Společnost Advokátní kancelář Bureš & Bureš s.r.o., se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 04625374, a Mgr. Pavla Burešová, advokát, ev. č. 17606 IČO 06146295, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1 (spolupracující advokát) jako společní správci dle čl. 26 Nařízení (dále jen „Společní správci“) uchovávají následující osobní údaje klientů, kterým poskytují právní poradenství:

•    jméno, příjmení, firmu

•    IČ,DIČ, adresu

•    emailovou adresu
•    telefonní číslo.

Komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb Společným správcům poskytne.

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 

Práva subjektu osobních údajů

•    požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případně žádat kopii těchto osobních údajů,

•    požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

•    vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

•    požadovat výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

•    v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

 

Vzor formuláře pro podání žádosti či stížnosti subjektu údajů je zde.