Insolvenční právo


Naše advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti s komplexním právním poradenstvím pro insolvenční správce. Zároveň pomáháme věřitelům, jejichž dlužníci jsou v úpadkové situaci nebo jim taková situace hrozí a kteří jsou nuceni vymáhat své pohledávky v rámci insolvenčního řízení. Poskytujeme poradenství pro subjekty, které svou neblahou ekonomickou situaci řeší či plánují řešit podáním insolvenčního návrhu, včetně poradenství při tvorbě reorganizačních plánů. V neposlední řadě hájíme klienty i před případnými neoprávněnými nároky insolvenčního správce.

 

Pro věřitele

•    realizujeme dohody o narovnání, postupování pohledávek a další způsoby uspokojení pohledávek před zahájením insolvenčního řízení
•    přihlašujeme všechny typy pohledávek v rámci insolvenčního řízení
•    vymáháme škody po členech statutárního orgánu dlužníka
•    pomáháme s doporučením osoby insolvenčního správce pro případ jeho převolení
•    kontrolujeme průběh insolvenčního řízení, dohlížíme nad činností insolvenčního správce a udílením pokynů insolvenčního správci k dalšímu průběhu insolvenčního řízení
•    podáváme řádné i mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutím soudu v insolvenčním řízení
•    po celou dobu insolvenčního řízení jeho průběh monitorujeme a provádíme kontrolu nad efektivním výkonem funkce insolvenčního správce. Podáváme podněty k dohlédací činnosti insolvenčního soudu
•    zastupujeme klienta ve věřitelských orgánech, hájíme jeho pohledávky na přezkumném řízení
•    v případě sporu o pohledávku hájíme Vaše zájmy v incidenčních sporech o pohledávkách či jiných nárocích
•    bráníme věřitele před neoprávněnými nároky insolvenčního správce

 

Pro dlužníky

Věnujeme se subjektům práva zvažujícím řešení své situace podáním dlužnického insolvenčního návrhu. Svým klientům rádi poradíme, kdy a v jaké situaci je nutné dlužnický insolvenční návrh podat, dostát tak zákonné povinnosti a vyhnout se tak možným sankcím, které zákon s nepodáním dlužnického insolvenčního návrhu spojuje. Máme rozsáhlé zkušenosti s krizovým řízením podniků, resp. odhadneme okamžik, kdy je nutné zahájit kroky, tak aby byl insolvenční návrh odvrácen. V případě, že je insolvence neodvratitelná, poradíme s tou nejefektivnější cestou, jak úpadek řešit. Jsme odborníci na restrukturalizace a reorganizace podniků a dokážeme zvolit postup akceptovaný jak dlužníkem, tak věřiteli.

 

•    radíme statutárním orgánům a poskytujeme ochranu před hrozící insolvencí
•    analyzujeme ekonomickou kondici podniku v kontextu se zákonnou povinností podání insolvenčního návrhu
•    účinně odvrátíme šikanózní insolvenční návrhy a uplatníme Vaši škodu s šikanózními návrhy spojenou  
•    za účelem zabránění konkurzu poradíme, připravíme a vyjednáme reorganizaci podniku
•    máme nemalé zkušenosti s vyjednáváním podmínek s věřiteli pro zajištění dalšího provozování podnikání, odkladů splatnosti, nastavením splátkové kalendáře, dohod o narovnání případně externího i interního financování činnosti podniku či zajištění závazků
•    komplexně zastoupíme dlužníka v insolvenčním řízení, ať už je úpadek řešen jakýmkoliv způsobem
•    kompletně připravíme dlužnický insolvenční návrh, navrhneme nejefektivnější způsob řešení úpadku
•    připravíme a vyjednáme moratoria chránící dlužníky před rozhodnutím o úpadku
•    vyhodnotíme možná rizika spojená s výkonem funkce statutárního orgánu
•    chráníme klienta před nezákonným postihem jeho majetku a neoprávněným vymáháním pohledávek insolvenčním správcem
•    pomůžeme minimalizovat škody související s úpadkem
 

Pro insolvenční správce

•    zastupujeme správce ve všech typech incidenčních sporů
•    dohlížíme, aby bylo insolvenční řízení řádně vedeno
•    poskytujeme cenné rady pro správné a efektivní vedení podniku
•    uplatňujeme a vymáháme práva související s majetkovou podstatou a ochranou majetku zahrnutém v podstatě
•    zastupujeme insolvenčního správce ve všech typech sporů, a to včetně pozemkových sporů, sporů o práva z duševního vlastnictví a sporů o náhradu škody
•    dohlížíme a radíme, aby byly dodržovány povinnosti insolvenčního správce a samozřejmě obhajujeme správce v řízení o sankcích uložených soudem

 

 

Oddlužení (osobní bankrot)

Probereme Vaši ekonomickou situaci v kontextu s podáním návrhu na povolení oddlužení (osobní bankrot). Návrh z Vašeho pověření vypracujeme a po celou dobu trvání oddlužení dohlížíme na jeho řádné splnění tak, aby na jeho konci došlo k osvobození dlužníka od placení pohledávek.

 

•    vysvětlíme, kdy a pro koho je na místě vydat se cestou oddlužení
•    poradíme, zda Vaše příjmy postačují k řešení Vašeho úpadku oddlužením
•    sestavíme insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení
•    ve Vašem zastoupení komunikujeme v průběhu oddlužení s insolvenčním správcem a soudem
•    dohlížíme na řádné splnění oddlužení

 

Naši specialisté

Mgr. Ondřej Bureš

specialista na insolvenční právo

606 365 798

KONZULTACE ZDARMA

Popište nám svůj právní problém, nebo rovnou požádejte o nezávaznou schůzku.

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné. Nesprávný email.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána, budeme Vás kontatovat do 24 hodin.
Sorry, your message was not sent