Specializace a spolupráce

Naše advokátní kancelář se zaměřuje na korporátní právo a právo obchodních korporací, fúze a akvizice, veřejné zakázky, finanční a pojišťovací právo, insolvenční řízení, právo hospodářské soutěže, občanské právo, dědické právo, právo nemovitých věcí, právní služby v oblasti farmaceutického a zdravotního práva, pracovní právo, správní řízení, soudní a rozhodčí řízení a v neposlední řadě poskytujeme právní due diligence dle zadání klienta. Převažující formou poskytovaných právních služeb je dlouhodobá spolupráce s jednotlivými klienty. V rámci paušálních smluv o právní pomoci se našim klientům snažíme zabezpečit komplexní právní servis pro jejich bezpečné podnikatelské fungování. Rovněž pečlivě sledujeme aktuální legislativní vývoj a průběžně informujeme naše klienty o připravovaných i schválených změnách v legislativě. Dále k jednotlivým úsekům naší činnosti:

  • KORPORÁTNÍ PRÁVO

    V této oblasti práva pomáháme našim klientům při rozhodování o právní formě zakládané obchodní korporace tak, aby co nejlépe odpovídala jejich požadavkům. Poskytujeme právní poradenství ohledně zakladatelských dokumentů a stanov, akcií, zápisů do obchodního rejstříku a získávání podnikatelských oprávnění, konání valných hromad, zvyšování a snižování základního kapitálu, ovládacích smluv či zpráv o vztazích mezi propojenými osobami nebo realizace přeměn obchodních korporací. Stejně tak pomáháme s realizací nákupů a prodejů podniků, společností či akcií a konkurzů a likvidací. Poskytujeme komplexní právní služby od zakládání po likvidaci společnosti či organizační složky, zkrátka zajišťujeme správný chod klientovy společnosti v souladu se zákony.

    Dále poskytujeme právní služby i pro národní a mezinárodní obchodní transakce; připravujeme a dojednáváme kupní, distribuční, zastupitelské smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o továrních výstavbách, licenční a franšízingové smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o společném podniku (joint ventures) a zahraničním investorům pomáháme se zahájením jejich podnikatelské činnosti na území České republiky.